Co to jest neuropsychologia?

Neuropsychologia zajmuje się funkcjami mózgu, takimi jak zdolność myślenia (lub inteligencja), uwaga, pamięć, zdolności językowe i motoryczne, zmiany osobowości bądź zachowania, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia percepcji wzrokowej. W szczególności badane są funkcje upośledzone w wyniku wypadków lub chorób. Ponadto neuropsychologia oferuje specjalne opcje terapii neuropsychologicznej w leczeniu tych zaburzeń i upośledzeń. Terapia neuropsychologiczna nie jest nowa. Metody leczenia neuropsychologicznego opisano już na początku XX wieku. Jest ona integralnym i nieodzownym elementem leczenia szpitalnego od dziesięcioleci. W prawie wszystkich klinikach rehabilitacji neurologicznej znajdują się oddziały neuropsychologiczne, w których pracuje jeden lub więcej neuropsychologów. Co robi neuropsycholog na takim oddziale? Do jego zadań należy przede wszystkim diagnostyka i leczenie chorych. Trzeba przy tym zauważyć, że neuropsychologia to dziedzina pracy w psychologii, która jest nauką interdyscyplinarną. Tym trudniej dokładnie odpowiedzieć na pytanie, po co na oddziale neuropsycholog i czym się zajmuje. Jego dyscyplina obejmuje pytania o powiązania między biologicznymi funkcjami mózgu a zachowaniem i doświadczeniem, między innymi w zakresie percepcji, sprawności ruchowej, uwagi, uczenia się, pamięci, języka i myślenia, ale także wyrażania emocji i zachowań społecznych.

Co robi neuropsycholog?

W neuropsychologii badania eksperymentalne i praktyczne są ze sobą ściśle powiązane. Kto to jest neuropsycholog? To ktoś, kto badaniami pacjentów neurologicznych z określonymi zaburzeniami i upośledzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i motywacyjnymi przyczynia się do lepszego zrozumienia relacji między mózgiem a zachowaniem. Kolejny filar działalności tej dziedziny stanowią, a raczej stanowiły, eksperymenty na zwierzętach. Neuropsycholodzy coraz częściej badają także zdrowych ludzi ze względu na rozwój nieinwazyjnych metod badań radiologicznych i elektrofizjologicznych. Stosunkowo młody obszar badawczy o dużym znaczeniu klinicznym zajmuje się oceną procedur diagnostycznych i metod leczenia neuropsychologicznego w rehabilitacji pacjentów neurologicznych.

Neuropsycholog- czym się zajmuje?

Do zadań neuropsychologa klinicznego należy badanie mocnych i słabych stron poznawczych pacjentów z chorobami neurologicznymi, stanu emocjonalno-afektywnego oraz problemów behawioralnych i zaburzeń w kontaktach społecznych. Najprościej na pytanie, kto to jest neuropsycholog, można odpowiedzieć tak: to osoba, która planuje, wdraża i kontroluje działania terapii neuropsychologicznej. Obszary pracy neuropsychologa klinicznego dotyczą zwykle placówek neurologicznych, psychiatrycznych i rehabilitacyjnych, ale w coraz większym stopniu także prywatnej praktyki psychologicznej. Terapia neuropsychologiczna jest stosowana w przypadku wszystkich związanych z chorobą zaburzeń czynności mózgu (w tym następstw udarów, chorób zapalnych czy demencji). W ostatnich latach neuropsycholodzy opracowywali metody, które pomagają redukować zaburzenia sprawności umysłowej, kontroli emocjonalnej i zachowania oraz wspomagają adaptację do niepełnosprawności. W niektórych przypadkach utracone funkcje można nawet odbudować metodami terapeutycznymi.